Bölge Hakkında

Nevşehir ili Kozaklı ilçesi Karahasanlı mahallesi mevkiinde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi ile bölgede modern teknolojik topraksız sera yatırım alanı oluşturulacak, bölgede bulunan jeotermal enerji kaynakları ile ısıtmalı topraksız modern seralar kurarak bölgede seracılık altyapısını geliştirecektir.

Nevşehir ili Kozaklı ilçesi Karahasanlı mahallesinde jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası içinde MTA’nın yaptığı derin sondaj çalışması sonucunda  92 °C derece sıcaklık, 40 lt/sn debi ile artezyen yapan kompresörle 87,2 °C ve 75 lt/sn debiye ulaşan kuyunun ekonomiye kazandırılacaktır.

Projenin büyüklüğü; Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Karahasanlı Mahallesi 102 ada 151 parsel, 111 ada 58 parsel, 113 ada 1 parsel, 114 ada 1 parsel olmak üzere toplam 1352.2 dekarlık kısmında  Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

TDİOSB alanına ait mülkiyet durumu için Kozaklı Tapu Müdürlüğü ile irtibata geçilerek gerekli takyidatlı tapu kayıtları alınmıştır. Proje alanı yaklaşık 1.352.242,62 m² büyüklüğünde olup proje alanındaki araziler mera vasfındadır.

TDİOSB alanına ait mülkiyet durumu için Kozaklı Tapu Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak 01.07.2021 tarih ve 4601 sayılı yazı ve ekinde tapu kayıtları alınmıştır. Alınan bilgilere göre tapu kaydı bilgileri aşağıdaki gibidir;

Tablo 1.2. Nevşehir TDİOSB Tapu Alan Bilgileri

Karahasanlı mahallesi 102 ada 103 nolu parsel’in büyüklüğü 2,353,120.00 m2 olup bu alanın 640,000 m2’lik kısmı kullanılacaktır.

Nevşehir ili bedelsiz tahsis yapılan iller arasında olduğundan arazi için herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bedelsiz devir alınacaktır.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliği gereği; TDİOSB kurulacak alanların %75 mülkiyetinin Maliye Hazinesine ait olması zorunludur. Ancak jeotermal kaynaklı sera TDİOSB çalışmalarında bu şart aranmaz. TDİOSB alanı %100’ü mera vasfında olup kamulaştırma sorunu bulunmamaktadır.

Projenin uygulama yeri; Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) OSB (TDİOSB) olarak seçilen bölge, Nevşehir ili Kozaklı ilçesi Karahasanlı mahallesi sınırları içerisinde olup, Nevşehir il merkezine 95 km, Kozaklı ilçe merkezine 20 km mesafededir. Teknolojik Sera parseli olarak seçilen alan TDİOSB alanına 2.2 km mesafededir. Ayrıca çevre illere olan mesafesi de Şekil 1.4.’te gösterilmektedir.

Şekil 1.4. Nevşehir Kozaklı Sera TDİOSB ve Sera Alanı Uygulama Yeri