Denetim Kurulu

Müteşebbis Heyetin, asıl üyeleri arasından seçeceği iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

1) Denetim Kurulu üyeleri dört yıl için seçilir, süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

2) Herhangi bir sebeple denetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yerine/yerlerine sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar.

3) Denetim kurulu, bütçenin sarf ve uygulamasını denetlemek, yılda bir (1) defa genel denetleme raporu ve en az üç (3) ayda bir defa ara rapor düzenleyerek müteşebbis heyete sunmakla görevlidir. 4) Nevşehir  Kozaklı  Tarıma  Dayalı  İhtisas  (Jeotermal  Kaynaklı  Sera) Organize Sanayi Bölgesi   Denetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ile temsil ettikleri kurumlar/kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.