PARSEL TAHSİS İLANI

PARSEL TAHSİS İLANI

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) alanımızın toplam büyüklüğü 1.352.000 m2 olup proje sahasında toplamda 834.312,59 m²alanda teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca 68.865,78 m2 alanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisi parselleri yer almaktadır.

03 Mayıs 2024 tarihinde Parsel Tahsisi İlanına çıkılmış olup, nihai son başvuru tarihi 17 Mayıs 2024’tür. Firmaların başvuru talepleri idari şartnamede belirtilen bilgi ve belgeler ile TDİOSB Müdürlüğümüzce kabul edilecektir.

  • Başvuru evrakları TDİOSB Müdürlüğüne 17/05/2024 tarihi saat:12:00’a kadar elden teslim edilecektir.
  • TDİOSB Yönetim Kurulu ilan metninde değişiklik yapmaya ve iptal etmeye yetkilidir.

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın