Kurucu Ortaklar

Bölgede jeotermal enerji kaynaklarıyla ısıtmalı modern teknolojik seralarda  tohum, fide, sebze ve meyve üretimi geliştirilmesi ve buna bağlı sanayinin bir bölgede kümelenmesi hedefiyle Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Ziraat Odası, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği çerçevesinde Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi kurmak için yola çıkmışlardır. Yürütücü kuruluş görevini Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası üstlenmiştir. 

Tüm ortakların temsilcilerinden oluşan 15 kişilik müteşebbis heyet oluşturulacaktır. Tüzel kişiliğinin kurulmasıyla birlikte 5 asil ve 5 yedekten üyeden oluşan yönetim kurulu, 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşan denetim kurulu oluşturulmuştur.

Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi 2 pay ile %13,3, Nevşehir Belediyesi 2 pay ile %13,3,  Kozaklı Belediyesi 2 pay ile % 13,3, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası 4 pay ile % 26,75, Nevşehir Ticaret Borsası 4 pay ile %26,75, Nevşehir Ziraat Odası 1 pay ile %6,6 ile temsil edilmektedir.