Kategori arşivi Duyurular

PARSEL TAHSİS İLANI

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) alanımızın toplam büyüklüğü 1.352.000 m2 olup proje sahasında toplamda 834.312,59 m²alanda teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca 68.865,78 m2 alanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisi parselleri yer almaktadır.

03 Mayıs 2024 tarihinde Parsel Tahsisi İlanına çıkılmış olup, nihai son başvuru tarihi 17 Mayıs 2024’tür. Firmaların başvuru talepleri idari şartnamede belirtilen bilgi ve belgeler ile TDİOSB Müdürlüğümüzce kabul edilecektir.

 • Başvuru evrakları TDİOSB Müdürlüğüne 17/05/2024 tarihi saat:12:00’a kadar elden teslim edilecektir.
 • TDİOSB Yönetim Kurulu ilan metninde değişiklik yapmaya ve iptal etmeye yetkilidir.

Parsel Tahsis Süresi Uzatıldı

Parsel Talebi için Son Gün: 31 Ocak 2024

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) alanımızın toplam büyüklüğü 1.352.000 m2 olup proje sahasında toplamda 834.312,59 m²alanda teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca 68.865,78 m2 alanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisi parselleri yer almaktadır.

TDİOSB alanımızda en az 10.000 m2 ‘den başlamak üzere farklı büyüklüklerde 46 adet sera parseli ve en az 3.000 m2’den başlamak üzere farklı büyüklüklerde 16 adet sanayi parseli bulunmaktadır.

Nevşehir Kozaklı TDİOSB içinde tüm parsellerin başına yol, sera ısıtma hattı, atıksu,  kullanma suyu, yağmur suyu drenaj hattı, elektrik, haberleşme ve iletişim bağlantısı getirilecek ve yatırımcıların hizmetine sunulacaktır. Bölgemiz içindeki seraların ısıtılması jeotermal kaynaklardan sağlanacaktır.

Sera parsellerinin mbirim fiyatı 2023 yılı için 100,00 TL arsa bedeli, 1.000,00 TL alt yapı katılım bedeli olmak üzere toplam 1.100,00 TL, sanayi parsellerinin m2 birim fiyatı ise 200,00 TL arsa bedeli, 2.200,00 TL alt yapı katılım bedeli olmak üzere toplam 2.400,00 TL  olarak belirlenmiştir. Ancak 2024 yılında alt yapı maliyetlerinde ortaya çıkacak fiyat farkları yatırımcılardan ayrıca talep edilecektir.

Parsele ait toplam tutarın %5 peşinat ön kayıt bedeli, OSB Müdürlüğünün ilan metninin altında belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.

Firmaların başvuru talepleri aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile TDİOSB Müdürlüğümüzce kabul edilecektir.

 Parsel talebinde aranacak şartlar;

 • Talep edilen parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır.
 • TDİOSB’nin alt yapı yatırımları tamamlandıktan sonra, alt yapı maliyetlerinde ortaya çıkabilecek ilave fiyat farkları yatırımcılardan ayrıca talep edilecektir.

Ödeme planı;

 • Tahsis sözleşmesine müteakip, tahsis edilen parsele ilişkin bedelin %25’i nakit olarak ödenecektir. Kalan miktar ise (%75) vade farkı uygulanmadan 12 ay eşit taksit halinde ödenecektir.
 • Taksit ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde aylık %5 gecikme cezası uygulanacaktır.
 • Tahsis sözleşmesi imzalayan yatırımcıların, ödemelerini 90 gün geciktirmeleri halinde tahsis sözleşmeleri iptal edilecektir.
 • Tahsis aşamasında tahsil edilen %5 peşinatlı ön kayıt bedeli, yatırımcının toplam tahsis bedelinden düşülerek tahsis sözleşmesi yapılacaktır.
 • Sanayi ve sera parselleri tahsisi TDİOSB Yönetim Kurulunca yapılacak olup, parsel sayısından fazla talep olması durumunda TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriter ve prensipler çerçevesinde tahsis yapılacaktır.
 • Tahsisi uygun görülenler, TDİOSB Yönetim Kurulunun uygunluk kararının ardından 15 gün içinde ilan edilecektir. Tahsisi uygun görülmeyenlerin yatırmış oldukları peşinat bedelleri vade farkı olmaksızın 15 gün içinde hesaplarına iade edilecektir.
 • Yatırımcı adayları taleplerinde, seralarda ve diğer yapılarda TDİOSB tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan üst yapı modül projeleri ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.
 • Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep TDİOSB Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir.
 • TDİOSB sektör grubu “İhtisas OSB” olup, parsel talepleri TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriter ve prensipler dahilinde değerlendirilecektir.
 • Parsel ön kayıt başvurusunda bulunan kişi veya firmalar, belirlenen şartlara ilişkin yatırım taahhütnamesini TDİOSB Müdürlüğüne sunacaklardır.
 • TDİOSB Yönetim Kurulu, yeterli başvuru oluşmadığı durumda, tahsis yapmama yetkisine sahiptir. Bu durumda katılımcıların ödemiş olduğu ön kayıt bedeli vade farkı olmaksızın 15 gün içinde hesaplarına iade edilecektir.
 • Yatırımcı verilen taahhütlere aykırı davranması nedeniyle parsel tahsisinin TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi veya yatırımcının parsel tahsisinin iptalini talep etmesi halinde, yatırımcı tarafından yapılan ödemeler, tahsisi iptal edilen parsel yeni bir yatırımcıya tahsis edildikten sonra, 1 yılın sonunda vade farkı olmaksızın iade edilecektir. Yatırımcı ortaya çıkan bu durumdan kaynaklı olarak TDİOSB Yönetim Kurulundan hiçbir şekilde maddi veya manevi hak talebinde bulunamaz.
 • Başvuru evrakları TDİOSB Müdürlüğüne 11/01/2024 tarihi saat:17:00’a kadar elden teslim edilecektir.
 • TDİOSB Yönetim Kurulu ilan metninde değişiklik yapmaya ve iptal etmeye yetkilidir.

Detaylı bilgi için :

İrtibat Numarası                     : 0 532 059 20 09

Bölge Müdürü                        : Mehmet Samet KAFALI

Banka Hesap Bilgileri            : TR36 0001 2009 6860 0016 0003 50

DOSYALAR

PARSEL TAHSİS İLANI

BAŞVURU DİLEKÇESİ

YATIRIMCI BİLGİ FORMU

TAHHÜTNAME

YER GÖRME BELGESİ

Parsel Tahsisleri Başladı

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yer almak isteyenler için parsel tahsis talepleri başladı.

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas  (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarımız tamamlanarak parsel tahsisi aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas  (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesiiçinde modern ve teknolojik seralarda, katma değeri yüksek üretim hedeflenmektedir.  İlçemizin sahip olduğu iklim özellikleri, lokasyon, lojistik avantajları ve kalifiye iş gücü sayesinde kısa sürede alanında önemli başarılar elde edeceğini düşünmekteyiz.

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) alanımızın toplam büyüklüğü 1.352.000 m2 olup proje sahasında toplamda 834.312,59 m²alanda teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca 68.865,78 m2 alanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisi parselleri yer almaktadır.

TDİOSB alanımızda en az 10.000 m2 ‘den başlamak üzere farklı büyüklüklerde 46 adet sera parseli ve en az 3.000 m2’den başlamak üzere farklı büyüklüklerde 16 adet sanayi parseli bulunmaktadır.

Nevşehir Kozaklı TDİOSB içinde tüm parsellerin başına yol, sera ısıtma hattı, atıksu,  kullanma suyu, yağmur suyu drenaj hattı, elektrik, haberleşme ve iletişim bağlantısı getirilecek ve yatırımcıların hizmetine sunulacaktır. Bölgemiz içindeki seraların ısıtılması jeotermal kaynaklardan sağlanacaktır.

Sera parsellerinin mbirim fiyatı 2023 yılı için 100,00 TL arsa bedeli, 1.000,00 TL alt yapı katılım bedeli olmak üzere toplam 1.100,00 TL, sanayi parsellerinin m2 birim fiyatı ise 200,00 TL arsa bedeli, 2.200,00 TL alt yapı katılım bedeli olmak üzere toplam 2.400,00 TL  olarak belirlenmiştir. Ancak 2024 yılında alt yapı maliyetlerinde ortaya çıkacak fiyat farkları yatırımcılardan ayrıca talep edilecektir.

Parsele ait toplam tutarın %5 peşinat ön kayıt bedeli, OSB Müdürlüğünün ilan metninin altında belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.

TDİOSB Müteşebbis Heyeti Kararı gereğince 11 Aralık 2023 tarihinde Parsel Tahsisi Talep Toplama İlanına çıkılmış olup, nihai son başvuru tarihi 11 Ocak 2024’tür. Firmaların başvuru talepleri aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile TDİOSB Müdürlüğümüzce kabul edilecektir.

 Parsel talebinde aranacak şartlar;

 • Talep edilen parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır.
 • TDİOSB’nin alt yapı yatırımları tamamlandıktan sonra, alt yapı maliyetlerinde ortaya çıkabilecek ilave fiyat farkları yatırımcılardan ayrıca talep edilecektir.

Ödeme planı;

 • Tahsis sözleşmesine müteakip, tahsis edilen parsele ilişkin bedelin %25’i nakit olarak ödenecektir. Kalan miktar ise (%75) vade farkı uygulanmadan 12 ay eşit taksit halinde ödenecektir.
 • Taksit ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde aylık %5 gecikme cezası uygulanacaktır.
 • Tahsis sözleşmesi imzalayan yatırımcıların, ödemelerini 90 gün geciktirmeleri halinde tahsis sözleşmeleri iptal edilecektir.
 • Tahsis aşamasında tahsil edilen %5 peşinatlı ön kayıt bedeli, yatırımcının toplam tahsis bedelinden düşülerek tahsis sözleşmesi yapılacaktır.
 • Sanayi ve sera parselleri tahsisi TDİOSB Yönetim Kurulunca yapılacak olup, parsel sayısından fazla talep olması durumunda TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriter ve prensipler çerçevesinde tahsis yapılacaktır.
 • Tahsisi uygun görülenler, TDİOSB Yönetim Kurulunun uygunluk kararının ardından 15 gün içinde ilan edilecektir. Tahsisi uygun görülmeyenlerin yatırmış oldukları peşinat bedelleri vade farkı olmaksızın 15 gün içinde hesaplarına iade edilecektir.
 • Yatırımcı adayları taleplerinde, seralarda ve diğer yapılarda TDİOSB tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan üst yapı modül projeleri ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.
 • Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep TDİOSB Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir.
 • TDİOSB sektör grubu “İhtisas OSB” olup, parsel talepleri TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriter ve prensipler dahilinde değerlendirilecektir.
 • Parsel ön kayıt başvurusunda bulunan kişi veya firmalar, belirlenen şartlara ilişkin yatırım taahhütnamesini TDİOSB Müdürlüğüne sunacaklardır.
 • TDİOSB Yönetim Kurulu, yeterli başvuru oluşmadığı durumda, tahsis yapmama yetkisine sahiptir. Bu durumda katılımcıların ödemiş olduğu ön kayıt bedeli vade farkı olmaksızın 15 gün içinde hesaplarına iade edilecektir.
 • Yatırımcı verilen taahhütlere aykırı davranması nedeniyle parsel tahsisinin TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi veya yatırımcının parsel tahsisinin iptalini talep etmesi halinde, yatırımcı tarafından yapılan ödemeler, tahsisi iptal edilen parsel yeni bir yatırımcıya tahsis edildikten sonra, 1 yılın sonunda vade farkı olmaksızın iade edilecektir. Yatırımcı ortaya çıkan bu durumdan kaynaklı olarak TDİOSB Yönetim Kurulundan hiçbir şekilde maddi veya manevi hak talebinde bulunamaz.
 • Başvuru evrakları TDİOSB Müdürlüğüne 11/01/2024 tarihi saat:17:00’a kadar elden teslim edilecektir.
 • TDİOSB Yönetim Kurulu ilan metninde değişiklik yapmaya ve iptal etmeye yetkilidir.

Detaylı bilgi için :

İrtibat Numarası                     : 0 532 059 20 09

Bölge Müdürü                        : Mehmet Samet KAFALI

Banka Hesap Bilgileri            : TR36 0001 2009 6860 0016 0003 50

DOSYALAR

PARSEL TAHSİS İLANI

BAŞVURU DİLEKÇESİ

YATIRIMCI BİLGİ FORMU

TAHHÜTNAME

YER GÖRME BELGESİ

Talep Toplama Duyurusu

Bölgemize yatırımcı başvurusu için yoğun talep gelmektedir. Genel yerleşim planı ve imar planı onaylarımızdan sonra talep toplama duyurusuna çıkılacaktır.