Yazar arşivi admin

PARSEL TAHSİS İLANI

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) alanımızın toplam büyüklüğü 1.352.000 m2 olup proje sahasında toplamda 834.312,59 m²alanda teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca 68.865,78 m2 alanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisi parselleri yer almaktadır.

03 Mayıs 2024 tarihinde Parsel Tahsisi İlanına çıkılmış olup, nihai son başvuru tarihi 17 Mayıs 2024’tür. Firmaların başvuru talepleri idari şartnamede belirtilen bilgi ve belgeler ile TDİOSB Müdürlüğümüzce kabul edilecektir.

 • Başvuru evrakları TDİOSB Müdürlüğüne 17/05/2024 tarihi saat:12:00’a kadar elden teslim edilecektir.
 • TDİOSB Yönetim Kurulu ilan metninde değişiklik yapmaya ve iptal etmeye yetkilidir.

Parsel Tahsis Süresi Uzatıldı

Parsel Talebi için Son Gün: 31 Ocak 2024

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) alanımızın toplam büyüklüğü 1.352.000 m2 olup proje sahasında toplamda 834.312,59 m²alanda teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca 68.865,78 m2 alanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisi parselleri yer almaktadır.

TDİOSB alanımızda en az 10.000 m2 ‘den başlamak üzere farklı büyüklüklerde 46 adet sera parseli ve en az 3.000 m2’den başlamak üzere farklı büyüklüklerde 16 adet sanayi parseli bulunmaktadır.

Nevşehir Kozaklı TDİOSB içinde tüm parsellerin başına yol, sera ısıtma hattı, atıksu,  kullanma suyu, yağmur suyu drenaj hattı, elektrik, haberleşme ve iletişim bağlantısı getirilecek ve yatırımcıların hizmetine sunulacaktır. Bölgemiz içindeki seraların ısıtılması jeotermal kaynaklardan sağlanacaktır.

Sera parsellerinin mbirim fiyatı 2023 yılı için 100,00 TL arsa bedeli, 1.000,00 TL alt yapı katılım bedeli olmak üzere toplam 1.100,00 TL, sanayi parsellerinin m2 birim fiyatı ise 200,00 TL arsa bedeli, 2.200,00 TL alt yapı katılım bedeli olmak üzere toplam 2.400,00 TL  olarak belirlenmiştir. Ancak 2024 yılında alt yapı maliyetlerinde ortaya çıkacak fiyat farkları yatırımcılardan ayrıca talep edilecektir.

Parsele ait toplam tutarın %5 peşinat ön kayıt bedeli, OSB Müdürlüğünün ilan metninin altında belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.

Firmaların başvuru talepleri aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile TDİOSB Müdürlüğümüzce kabul edilecektir.

 Parsel talebinde aranacak şartlar;

 • Talep edilen parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır.
 • TDİOSB’nin alt yapı yatırımları tamamlandıktan sonra, alt yapı maliyetlerinde ortaya çıkabilecek ilave fiyat farkları yatırımcılardan ayrıca talep edilecektir.

Ödeme planı;

 • Tahsis sözleşmesine müteakip, tahsis edilen parsele ilişkin bedelin %25’i nakit olarak ödenecektir. Kalan miktar ise (%75) vade farkı uygulanmadan 12 ay eşit taksit halinde ödenecektir.
 • Taksit ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde aylık %5 gecikme cezası uygulanacaktır.
 • Tahsis sözleşmesi imzalayan yatırımcıların, ödemelerini 90 gün geciktirmeleri halinde tahsis sözleşmeleri iptal edilecektir.
 • Tahsis aşamasında tahsil edilen %5 peşinatlı ön kayıt bedeli, yatırımcının toplam tahsis bedelinden düşülerek tahsis sözleşmesi yapılacaktır.
 • Sanayi ve sera parselleri tahsisi TDİOSB Yönetim Kurulunca yapılacak olup, parsel sayısından fazla talep olması durumunda TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriter ve prensipler çerçevesinde tahsis yapılacaktır.
 • Tahsisi uygun görülenler, TDİOSB Yönetim Kurulunun uygunluk kararının ardından 15 gün içinde ilan edilecektir. Tahsisi uygun görülmeyenlerin yatırmış oldukları peşinat bedelleri vade farkı olmaksızın 15 gün içinde hesaplarına iade edilecektir.
 • Yatırımcı adayları taleplerinde, seralarda ve diğer yapılarda TDİOSB tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan üst yapı modül projeleri ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.
 • Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep TDİOSB Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir.
 • TDİOSB sektör grubu “İhtisas OSB” olup, parsel talepleri TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriter ve prensipler dahilinde değerlendirilecektir.
 • Parsel ön kayıt başvurusunda bulunan kişi veya firmalar, belirlenen şartlara ilişkin yatırım taahhütnamesini TDİOSB Müdürlüğüne sunacaklardır.
 • TDİOSB Yönetim Kurulu, yeterli başvuru oluşmadığı durumda, tahsis yapmama yetkisine sahiptir. Bu durumda katılımcıların ödemiş olduğu ön kayıt bedeli vade farkı olmaksızın 15 gün içinde hesaplarına iade edilecektir.
 • Yatırımcı verilen taahhütlere aykırı davranması nedeniyle parsel tahsisinin TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi veya yatırımcının parsel tahsisinin iptalini talep etmesi halinde, yatırımcı tarafından yapılan ödemeler, tahsisi iptal edilen parsel yeni bir yatırımcıya tahsis edildikten sonra, 1 yılın sonunda vade farkı olmaksızın iade edilecektir. Yatırımcı ortaya çıkan bu durumdan kaynaklı olarak TDİOSB Yönetim Kurulundan hiçbir şekilde maddi veya manevi hak talebinde bulunamaz.
 • Başvuru evrakları TDİOSB Müdürlüğüne 11/01/2024 tarihi saat:17:00’a kadar elden teslim edilecektir.
 • TDİOSB Yönetim Kurulu ilan metninde değişiklik yapmaya ve iptal etmeye yetkilidir.

Detaylı bilgi için :

İrtibat Numarası                     : 0 532 059 20 09

Bölge Müdürü                        : Mehmet Samet KAFALI

Banka Hesap Bilgileri            : TR36 0001 2009 6860 0016 0003 50

DOSYALAR

PARSEL TAHSİS İLANI

BAŞVURU DİLEKÇESİ

YATIRIMCI BİLGİ FORMU

TAHHÜTNAME

YER GÖRME BELGESİ

Parsel Tahsisleri Başladı

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yer almak isteyenler için parsel tahsis talepleri başladı.

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas  (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarımız tamamlanarak parsel tahsisi aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas  (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesiiçinde modern ve teknolojik seralarda, katma değeri yüksek üretim hedeflenmektedir.  İlçemizin sahip olduğu iklim özellikleri, lokasyon, lojistik avantajları ve kalifiye iş gücü sayesinde kısa sürede alanında önemli başarılar elde edeceğini düşünmekteyiz.

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) alanımızın toplam büyüklüğü 1.352.000 m2 olup proje sahasında toplamda 834.312,59 m²alanda teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca 68.865,78 m2 alanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisi parselleri yer almaktadır.

TDİOSB alanımızda en az 10.000 m2 ‘den başlamak üzere farklı büyüklüklerde 46 adet sera parseli ve en az 3.000 m2’den başlamak üzere farklı büyüklüklerde 16 adet sanayi parseli bulunmaktadır.

Nevşehir Kozaklı TDİOSB içinde tüm parsellerin başına yol, sera ısıtma hattı, atıksu,  kullanma suyu, yağmur suyu drenaj hattı, elektrik, haberleşme ve iletişim bağlantısı getirilecek ve yatırımcıların hizmetine sunulacaktır. Bölgemiz içindeki seraların ısıtılması jeotermal kaynaklardan sağlanacaktır.

Sera parsellerinin mbirim fiyatı 2023 yılı için 100,00 TL arsa bedeli, 1.000,00 TL alt yapı katılım bedeli olmak üzere toplam 1.100,00 TL, sanayi parsellerinin m2 birim fiyatı ise 200,00 TL arsa bedeli, 2.200,00 TL alt yapı katılım bedeli olmak üzere toplam 2.400,00 TL  olarak belirlenmiştir. Ancak 2024 yılında alt yapı maliyetlerinde ortaya çıkacak fiyat farkları yatırımcılardan ayrıca talep edilecektir.

Parsele ait toplam tutarın %5 peşinat ön kayıt bedeli, OSB Müdürlüğünün ilan metninin altında belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.

TDİOSB Müteşebbis Heyeti Kararı gereğince 11 Aralık 2023 tarihinde Parsel Tahsisi Talep Toplama İlanına çıkılmış olup, nihai son başvuru tarihi 11 Ocak 2024’tür. Firmaların başvuru talepleri aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile TDİOSB Müdürlüğümüzce kabul edilecektir.

 Parsel talebinde aranacak şartlar;

 • Talep edilen parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır.
 • TDİOSB’nin alt yapı yatırımları tamamlandıktan sonra, alt yapı maliyetlerinde ortaya çıkabilecek ilave fiyat farkları yatırımcılardan ayrıca talep edilecektir.

Ödeme planı;

 • Tahsis sözleşmesine müteakip, tahsis edilen parsele ilişkin bedelin %25’i nakit olarak ödenecektir. Kalan miktar ise (%75) vade farkı uygulanmadan 12 ay eşit taksit halinde ödenecektir.
 • Taksit ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde aylık %5 gecikme cezası uygulanacaktır.
 • Tahsis sözleşmesi imzalayan yatırımcıların, ödemelerini 90 gün geciktirmeleri halinde tahsis sözleşmeleri iptal edilecektir.
 • Tahsis aşamasında tahsil edilen %5 peşinatlı ön kayıt bedeli, yatırımcının toplam tahsis bedelinden düşülerek tahsis sözleşmesi yapılacaktır.
 • Sanayi ve sera parselleri tahsisi TDİOSB Yönetim Kurulunca yapılacak olup, parsel sayısından fazla talep olması durumunda TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriter ve prensipler çerçevesinde tahsis yapılacaktır.
 • Tahsisi uygun görülenler, TDİOSB Yönetim Kurulunun uygunluk kararının ardından 15 gün içinde ilan edilecektir. Tahsisi uygun görülmeyenlerin yatırmış oldukları peşinat bedelleri vade farkı olmaksızın 15 gün içinde hesaplarına iade edilecektir.
 • Yatırımcı adayları taleplerinde, seralarda ve diğer yapılarda TDİOSB tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan üst yapı modül projeleri ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.
 • Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep TDİOSB Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir.
 • TDİOSB sektör grubu “İhtisas OSB” olup, parsel talepleri TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriter ve prensipler dahilinde değerlendirilecektir.
 • Parsel ön kayıt başvurusunda bulunan kişi veya firmalar, belirlenen şartlara ilişkin yatırım taahhütnamesini TDİOSB Müdürlüğüne sunacaklardır.
 • TDİOSB Yönetim Kurulu, yeterli başvuru oluşmadığı durumda, tahsis yapmama yetkisine sahiptir. Bu durumda katılımcıların ödemiş olduğu ön kayıt bedeli vade farkı olmaksızın 15 gün içinde hesaplarına iade edilecektir.
 • Yatırımcı verilen taahhütlere aykırı davranması nedeniyle parsel tahsisinin TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi veya yatırımcının parsel tahsisinin iptalini talep etmesi halinde, yatırımcı tarafından yapılan ödemeler, tahsisi iptal edilen parsel yeni bir yatırımcıya tahsis edildikten sonra, 1 yılın sonunda vade farkı olmaksızın iade edilecektir. Yatırımcı ortaya çıkan bu durumdan kaynaklı olarak TDİOSB Yönetim Kurulundan hiçbir şekilde maddi veya manevi hak talebinde bulunamaz.
 • Başvuru evrakları TDİOSB Müdürlüğüne 11/01/2024 tarihi saat:17:00’a kadar elden teslim edilecektir.
 • TDİOSB Yönetim Kurulu ilan metninde değişiklik yapmaya ve iptal etmeye yetkilidir.

Detaylı bilgi için :

İrtibat Numarası                     : 0 532 059 20 09

Bölge Müdürü                        : Mehmet Samet KAFALI

Banka Hesap Bilgileri            : TR36 0001 2009 6860 0016 0003 50

DOSYALAR

PARSEL TAHSİS İLANI

BAŞVURU DİLEKÇESİ

YATIRIMCI BİLGİ FORMU

TAHHÜTNAME

YER GÖRME BELGESİ

İmar Planları ve Proje Çalışmaları Başladı

Bölgemize ait yatırımlara hız kazandırmak ve biran önce alt yapı yatırımlarına başlamak üzere eüt, proje ve diğer mühendislik hizmetleri çalışmaları başlatıldı.

Genel yerleşim planı, Üst yapı modül projeleri, İmar planları, imar planına esas jeolojik etüt ve tüm alt yapı projelerinin hazırlanması hizmet ihalemiz yapılarak sözleşmeler imzalandı.

Mart ayı içinde tamamlanması planlanan projelerine teslimi ile birlikte alt yapı ihale aşamasına geçilecektir.

Talep Toplama Duyurusu

Bölgemize yatırımcı başvurusu için yoğun talep gelmektedir. Genel yerleşim planı ve imar planı onaylarımızdan sonra talep toplama duyurusuna çıkılacaktır.

Türkiye’nin en büyük ikinci Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB’si Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde kuruldu

Nevşehir İli Kozaklı İlçesinde kurulacak olan Türkiye’nin en büyük ikinci Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (TDİOSB) kuruluş protokolü onaylanarak tüzel kişilik kazandırılmıştır.

Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir Ziraat Odasının kurucu ortak olarak yer aldığı Nevşehir Kozaklı Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Kozaklı İlçesinde 1.352 dekar alanda kurulacak.

Toplam yatırım tutarı 1,5 milyar TL olarak hesaplanan TDİOSB’nin, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ekonomiye 750 milyon TL katkı yapması hedeflenmektedir.

TDİOSB alanında, her biri minimum 25 dekar büyüklüğündeki sera parsellerinde, en az 20 dekar kapalı alana sahip 40 adet sera işletmesi ve üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik 16 adet sanayi tesisi ile birlikte Seracılık Eğitim Merkezi ve Ar-Ge Merkezi kurulması da planlanmaktadır.

TDİOSB’de, jeotermal enerjinin yanında ayrıca güneş enerji sistemi ve rüzgâr enerji sistemi, oluşacak atıkların bertaraf edilerek ekonomiye kazandırılması için biyokütle enerji santrali de kurulması ve bu haliyle projenin tam entegre ve çevreye duyarlı hibrit bir proje olması hedeflenmektedir.

Isıtmada jeotermal kaynak kullanılacak olan seralarda bir üretim sezonunda 40.000 ton yaş sebze üretimi ve sanayi tesisleri ile birlikte çoğunluğu kadın olmak üzere doğrudan 1.500 kişilik istihdam ile GSMH’ye de önemli bir katkı sağlanacaktır.

Proje ile bölgedeki jeotermal kaynakların, tarımsal üretime entegre edilerek daha etkin ve verimli olarak değerlendirilmesi,  yatırımcılara altyapısı tamamlanmış uygun yatırım ortamı sağlanması, katma değeri yüksek yaş sebze üretiminde artış sağlanarak ilin tarımsal ihracat değerinin artırılması, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle yörenin sosyo-ekonomik yapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

TDİOSB Projelerinin verimliliğinin ve devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak yerinde takip edilmesi prensibi çerçevesinde Genel Müdürlük Makamınca görevlendirilen, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz ORUÇ ve Çalışma Grubu Sorumluları Aylin İNAN ve Recep DURUKAN’dan oluşan teknik ekip tarafından TDİOSB alanında incelemelerde bulunulmuş, tüzel kişilikçe hazırlanan “Taslak Genel Yerleşim Planı”nın zemine aplikasyonu yapılarak değerlendirme ve bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerine, proje kapsamında yürütülen çalışmalar, tüzel kişilik kazanılmasından sonra yürütülmesi gereken iş ve işlemler, genel yerleşim ve üstyapı projelerinin hazırlanması, yatırım programı için fizibilite raporu hazırlanması konularında bilgilendirme yapılmış, yönetim kurulu üyelerinin talep ve önerileri değerlendirilerek bilgi alış verişinde bulunulmuştur.   

Ülkemizin önemli bir zenginliği olan jeotermal kaynakların, bir kümelenme faaliyeti olan TDİOSB’lerde kurulacak modern teknolojik seraların ısıtılmasında kullanılmak suretiyle tarımsal üretime entegre edilmesinin, hem bu kaynakların daha verimli kullanılması hem de sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Nevşehir Kozaklı’da Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB Kuruldu

Nevşehir Kozaklı’da Üreticiler, Jeotermal Kaynakla Isıtılacak Modern Teknolojik Seralarda Topraksız Üretim Yapmak ve Ürünlerine Katma Değer Kazandırmak İçin Kümeleniyor.

Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir Ziraat Odasının kurucu ortaklığında, yörenin örtü altı tarım faaliyetlerini ve tarıma dayalı sanayi potansiyelini değerlendirerek geliştirmek üzere, entegre seracılık faaliyetleri açısından bölgenin önemli projelerinden biri olması yolunda ilk adım atıldı.

Nevşehir Kozaklı Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB) Projesi ile birlikte bölgedeki jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, katma değeri yüksek yaş meyve sebze üretiminde sağlanacak artış ile birlikte tarımsal ihracat değerinin artırılması, yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım ortamı sağlanması, yöre halkına sosyo-ekonomik katkı sağlayacak modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bölgesel istihdam olanaklarının (özellikle kadın istihdamı) arttırılması amaçlanmaktadır. 

TDİOSB alanında sera işletmeleri, sanayi tesisleri, lojistik, idari ve sosyal tesis alanları ile teknik alt yapı alanları ve atık yönetim alanları inşa edilecektir. 

Yaklaşık 1.352 da alanda kurulacak TDİOSB’de, büyüklüğü 25 dekardan başlayan en az 30 adet modern teknolojik sera parseli ve en az 15 adet sanayi parseli planlanmaktadır. Bölge içindeki sanayi parsellerinde, ihtisas konusuna uygun işleme tesisleri, soğuk hava depoları, biyogaz ve kurutma tesisleri yer alacaktır. 

Çoğunluğu kadınlardan olmak üzere 1.500 kişilik istihdam sağlanması ve dolaylı olarak 3000 kişilik istihdam oluşturulması öngörülmektedir. 

TDİOSB alanındaki seralarda yılın 11 ayında üretim faaliyeti yapılması hedeflenmekte, birim alandan alınacak ürün düzeyinin domates üretimi için en az 50 ton/dekar dolayında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Nevşehir Kozaklı Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak önerilen alanda Yer Seçimi tamamlanarak tüzel kişilik kazanmıştır.

Nevşehir Kozaklı Sera TDİOSB

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi

Modern ve Teknolojik Sera Bölgesi

Kozaklı Sera TDİOSB; Jeotermal enerji kullanılacağı ve iyi tarım uygulamalarının yapılacağını bir teknolojik sera kümelenme bölgesidir