Nevşehir Kozaklı’da Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB Kuruldu

Nevşehir Kozaklı’da Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB Kuruldu

Nevşehir Kozaklı’da Üreticiler, Jeotermal Kaynakla Isıtılacak Modern Teknolojik Seralarda Topraksız Üretim Yapmak ve Ürünlerine Katma Değer Kazandırmak İçin Kümeleniyor.

Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir Ziraat Odasının kurucu ortaklığında, yörenin örtü altı tarım faaliyetlerini ve tarıma dayalı sanayi potansiyelini değerlendirerek geliştirmek üzere, entegre seracılık faaliyetleri açısından bölgenin önemli projelerinden biri olması yolunda ilk adım atıldı.

Nevşehir Kozaklı Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB) Projesi ile birlikte bölgedeki jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, katma değeri yüksek yaş meyve sebze üretiminde sağlanacak artış ile birlikte tarımsal ihracat değerinin artırılması, yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım ortamı sağlanması, yöre halkına sosyo-ekonomik katkı sağlayacak modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bölgesel istihdam olanaklarının (özellikle kadın istihdamı) arttırılması amaçlanmaktadır. 

TDİOSB alanında sera işletmeleri, sanayi tesisleri, lojistik, idari ve sosyal tesis alanları ile teknik alt yapı alanları ve atık yönetim alanları inşa edilecektir. 

Yaklaşık 1.352 da alanda kurulacak TDİOSB’de, büyüklüğü 25 dekardan başlayan en az 30 adet modern teknolojik sera parseli ve en az 15 adet sanayi parseli planlanmaktadır. Bölge içindeki sanayi parsellerinde, ihtisas konusuna uygun işleme tesisleri, soğuk hava depoları, biyogaz ve kurutma tesisleri yer alacaktır. 

Çoğunluğu kadınlardan olmak üzere 1.500 kişilik istihdam sağlanması ve dolaylı olarak 3000 kişilik istihdam oluşturulması öngörülmektedir. 

TDİOSB alanındaki seralarda yılın 11 ayında üretim faaliyeti yapılması hedeflenmekte, birim alandan alınacak ürün düzeyinin domates üretimi için en az 50 ton/dekar dolayında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Nevşehir Kozaklı Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak önerilen alanda Yer Seçimi tamamlanarak tüzel kişilik kazanmıştır.

Yazar hakkında

admin administrator