Türkiye’nin en büyük ikinci Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB’si Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde kuruldu

Türkiye’nin en büyük ikinci Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB’si Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde kuruldu

Nevşehir İli Kozaklı İlçesinde kurulacak olan Türkiye’nin en büyük ikinci Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (TDİOSB) kuruluş protokolü onaylanarak tüzel kişilik kazandırılmıştır.

Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir Ziraat Odasının kurucu ortak olarak yer aldığı Nevşehir Kozaklı Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Kozaklı İlçesinde 1.352 dekar alanda kurulacak.

Toplam yatırım tutarı 1,5 milyar TL olarak hesaplanan TDİOSB’nin, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ekonomiye 750 milyon TL katkı yapması hedeflenmektedir.

TDİOSB alanında, her biri minimum 25 dekar büyüklüğündeki sera parsellerinde, en az 20 dekar kapalı alana sahip 40 adet sera işletmesi ve üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik 16 adet sanayi tesisi ile birlikte Seracılık Eğitim Merkezi ve Ar-Ge Merkezi kurulması da planlanmaktadır.

TDİOSB’de, jeotermal enerjinin yanında ayrıca güneş enerji sistemi ve rüzgâr enerji sistemi, oluşacak atıkların bertaraf edilerek ekonomiye kazandırılması için biyokütle enerji santrali de kurulması ve bu haliyle projenin tam entegre ve çevreye duyarlı hibrit bir proje olması hedeflenmektedir.

Isıtmada jeotermal kaynak kullanılacak olan seralarda bir üretim sezonunda 40.000 ton yaş sebze üretimi ve sanayi tesisleri ile birlikte çoğunluğu kadın olmak üzere doğrudan 1.500 kişilik istihdam ile GSMH’ye de önemli bir katkı sağlanacaktır.

Proje ile bölgedeki jeotermal kaynakların, tarımsal üretime entegre edilerek daha etkin ve verimli olarak değerlendirilmesi,  yatırımcılara altyapısı tamamlanmış uygun yatırım ortamı sağlanması, katma değeri yüksek yaş sebze üretiminde artış sağlanarak ilin tarımsal ihracat değerinin artırılması, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle yörenin sosyo-ekonomik yapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

TDİOSB Projelerinin verimliliğinin ve devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak yerinde takip edilmesi prensibi çerçevesinde Genel Müdürlük Makamınca görevlendirilen, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz ORUÇ ve Çalışma Grubu Sorumluları Aylin İNAN ve Recep DURUKAN’dan oluşan teknik ekip tarafından TDİOSB alanında incelemelerde bulunulmuş, tüzel kişilikçe hazırlanan “Taslak Genel Yerleşim Planı”nın zemine aplikasyonu yapılarak değerlendirme ve bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerine, proje kapsamında yürütülen çalışmalar, tüzel kişilik kazanılmasından sonra yürütülmesi gereken iş ve işlemler, genel yerleşim ve üstyapı projelerinin hazırlanması, yatırım programı için fizibilite raporu hazırlanması konularında bilgilendirme yapılmış, yönetim kurulu üyelerinin talep ve önerileri değerlendirilerek bilgi alış verişinde bulunulmuştur.   

Ülkemizin önemli bir zenginliği olan jeotermal kaynakların, bir kümelenme faaliyeti olan TDİOSB’lerde kurulacak modern teknolojik seraların ısıtılmasında kullanılmak suretiyle tarımsal üretime entegre edilmesinin, hem bu kaynakların daha verimli kullanılması hem de sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın